Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - mateeva

Страници: [1]
1
На портала на участниците в "Хоризонт 2020" е публикуван актуализиран вариант на Annotated Grant Agreement, който може да намерите на: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
Документът предлага обяснения по клаузите от типовото споразумение за финансиране с Европейската комисия по проектите за "Хоризонт 2020".
Обяснителните бележки за дейностите Мария Склодовска-Кюри са на стр. 364 – 464.

А.Матеева,
НКЛ Мария Скл.-Кюри,
РП "Хоризонт 2020"

2
IPR Helpdesk публикува документ "IP management in Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions", който е достъпен на:
https://www.iprhelpdesk.eu/node/3030?pk_campaign=Newsletter382&pk_kwd=news1
Документът предлага информация и съвети по въпроси, свързани със защита на интелектуалната собственост във всички етапи - от подготовка на предложенията за проекти, до подписване на споразумение за финансиране с Европейската комисия и изпълнение на проектите по дейностите Мария Склодовска-Кюри в РП "Хоризонт 2020".


Антоанета Матеева,
НКЛ за дейностите Мария Склодовска-Кюри,
РП "Хоризонт 2020"[/size]

 


3
ПРЕДСТОЯЩО:

На 27 януари 2015 г., от 9.30 до 13.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, гр.София ще се проведе Национален информационен ден за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“.
Участието е безплатно.
Приложение: предварителна програма

А.Матеева
НКЛ Мария Склодовска-Кюри
 

4
Европейската комисия организира информационен ден за координатори на проекти по РП „Хоризонт 2020“. Събитието ще се проведе на 13 октомври  2014 г. в Брюксел от 9.30 до 17.00 часа (местно време). Целта  е да се представят конкретните изисквания и процедури за подготовка и подписване на Споразумение за финансиране с ЕК.
За регистрация за участие и Програма на събитието: https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-coordinators-day-2/register.cfm
На същата страница ще намерите и линк за проследяване на събитието он-лайн. Линкът ще бъде активиран непосредствено преди събитието. 

А.Матеева,
НКЛ Мария Склодовска-Кюри

5
COFUND е една от схемите за съфинансиране на дейности Мария Склодовска-Кюри по рамковите програми за наука и иновации - 7 РП и РП „Хоризонт 2020“. Схемата COFUND подкрепя осъществяването на регионални, национални или международни научно-изследователски програми за докторанти и пост-докторанти,  насърчаващи отлични достижения в обучението, мобилността и кариерното развитие на изследователите. 
Организациите, които получават финансиране от ЕК по схемата COFUND  набират стипендианти за участие в своите програми  чрез редовни покани за предложения (calls for proposals), които се публикуват на уеб-страницата на съответната организация и на портала за мобилност, в EURAXESS-JOBS (http://ec.europa.eu/euraxess/). Трансграничната мобилност е задължително условие за отпускане на стипендия.
Информация за отделните COFUND програми може да намерите също и в CORDIS на: (http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=contenttype='project'%20AND%20/project/reference='COFUND').

Следва информация за актуални покани по COFUND програми:
1)   Fellowship Programme PISCOPIA:
A call is open for 7 postdoctoral Marie Curie fellowships in the framework of the PISCOPIA Programme, funded by the University of Padova and the European Commission/ MSCA- COFUND. The closing date for the submission of the proposals is 21st November 2014 at 13:00 CET.
The call text and other information on the application process can be found on the PISCOPIA website:
http://www.unipd.it/en/call-piscopia-marie-curie-fellowship-programme
For further information please contact: piscopia.grants@unipd.it; Tel: +39 049 827 3055/3064;
International Research Office, University of Padova, Via Roma, 38 – 35122 Padova.
2)   COFUND PILOTINN: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33952533
3)  “MOVE-IN LOUVAIN”, http://www.uclouvain.be/en-477969.html

А.Матеева,
НКЛ Мария Склодовска-Кюри

6
На портала на РП „Хоризонт 2020“ е публикувана  актуализирана/ допълнена  версия на отговори на често задаваните въпроси във връзка с отворена покана H2020-MSCA-IF-2014:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
А.Матеева
НКЛ Мария Склодовска-Кюри

7
На 8 юни 2014 г. Държавата Израел подписа споразумение с ЕС и получи статут на асоциирана страна за участието си в РП „Хоризонт 2020“.


8
Видеозапис на обучението на REA и DG EAC, Marie Skłodowska-Curie Unit от 10 юни т. г. за IF (Individual  Fellowships) и COFUND,  РП „Хоризонт 2020“ ще бъде достъпно в Интернет на същия адрес  до края на м. септември 2014 г., докато двете покани са отворени
(https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=55acf8539596d25624059980986aaa78)
 
А.Матеева,
НКЛ за дейностите Мария Склодовска-Кюри

9
Европейската комисия организира среща на всички бивши стипендианти на програмата Мария Склодовска-Кюри, която ще се състои на 19 и 20  юни 2014 г. в Копенхаген, Дания. Срещата е част от събитията, съпътстващи Европейския научен форум ESOF-2014 (Euroscience Open Forum).
Темата на срещата на стипендиантите тази година е: "Transferrable skills: MSCA added value for your CV". Тя фокусира вниманието върху значението и ползата за изследователите от придобиването на допълнителни умения - управленски умения, работа в екип, умения във връзка с трансфера академия - индустрия и т.н.  Ще бъдат представени също така дейностите Мария Склодовска-Кюри от новата Рамкова програма "Хоризонт 2020" и схемата „Стартиращи грантове“ на Европейския научен съвет (ERC starting grants).
За регистрация и програма на срещата: https://msca-esof2014.teamwork.fr/en/introduction
Срок за регистрация: 10 юни 2014 г.
(ESOF-2014 (Euroscience Open Forum), едно от най-значимите европейски събития в областта на науката, научните изследвания и технологиите  тази година ще се състои в Копенхаген, Дания в периода 21-26 юни.)

10
ХОРИЗОНТ 2020 / IPR - H2020
« -: Април 09, 2014, 12:53:21 pm »
European IPR Helpdesk: Полезна информация и сравнение на терминологията за защита на интелектуалните права в 7 РП и в Н-2020

11
ХОРИЗОНТ 2020 / H2020 Swiss participation status - updated! (September 2014)
« -: Февруари 25, 2014, 03:45:16 pm »
Важна информация за всички, които се подготвят да кандидатстват по РП „Хоризонт 2020“ и работят с партньори от Швейцария:
Швейцария придобива статут на "асоциирана страна" за отделни части на РП "Хоризонт2020".

"Subject to signature and conclusion of an Agreement associating Switzerland to parts of Horizon 2020, Switzerland will participate from 15 September 2014 with an associated country status in actions under :
• the "ExcellentScience" pillar(the 1stpillar),containing the European Research Council, Future and Emerging Technologies, Research Infrastructures and the Marie Skłodowska-Curie actions;
• actions under the specific objective “Spreading excellence and widening participation”;
• the Euratom Programme; and
• the activities carried out by the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion for Energy for 2014-2020.
The participation of Switzerland to the above mentioned parts of Horizon 2020 and to Euratom Programme and to ITER should be effective from 15 September 2014 until 31 December 2016.
This means that for calls under the above mentioned priorities and programmes and which have a deadline for submission on 15 September 2014 or after, the participation of Swiss entities will be in accordance with Horizon 2020 provisions governing the participation of entities from associated countries. In all other parts of the Horizon 2020 programme, Switzerland will remain a third country participant."

За пълния текст на съобщението и отговори на често задавани въпроси в тази връзка:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf

А. Матеева, НКЛ за дейностите Мария Склодовска-Кюри,  РП „Хоризонт 2020“

Страници: [1]