Условия за Регистрация

Идеята на този форум е наученият състав на БАН да има възможност да обменя информация, идеи и мнения относно дейността и предизвикателствата, пред които е изправена  Академията. Теми и въпроси, касаещи чисто научна тематика не само са допустими, но дори са желателни. Създателите на форума се надяват чрез него да се възвърнат прекъснатите връзки между научните работници в различните институти.

ПРАВИЛА НА ФОРУМА

1.   Писането на кирилица е задължително. Латиница може да се ползва при техническа информация или термини. Текст написан на латиница е допустим, като цитат от чужд източник. Ако желаете да вмъкнете по-подробна информация от чужд източник, моля поставете линк.

ЕТИКА

2.   Българската Академия на Науките е извънпартийна държавна структура. По тази причина във форума няма да се толерират материали призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия.

3.   Постове съдържащи обидни думи, преки характеристики и заплахи или насаждащи неприязън към друг потребител на форума или открито обиждащи и уронващи престижа на форума и създаващи излишно напрежение ще бъдат премахвани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат премахвани.

4.   От коментарите и мненията ви ще бъдат отстранявани линкове, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие или друго незаконно/неетично съдържание.

ПРЕГЛЕДНОСТ

5.   Ако новите теми, които създавате са близки по съдържание и смисъл до вече съществуващи такива модераторът на форума има право по свое усмотрение да обедини двете теми. Препоръчваме ви преди да създадете нова тема първо да проверите дали във форума няма започната такава.

6.   Ако правите коментар на вече съществуващ пост, моля не вмъквайте целия предишен пост в коментара си. Ако е наложително да направите препратка към предишен пост, моля дайте само неговото първото и последното изречение разделение с многоточие. В противен случай с цел прегледност модераторът има право да редактира поста по свое усмотрение.

7.   Избягвайте мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

КОНТАКТИ И ВЪПРОСИ
8.   Контакти с модератори и администратори, потребителите извършват по e-mail или чрез лично съобщение.