Автор Тема: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА  (Прочетена 8661 пъти)

administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 18
  • Профил
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА
« -: Март 28, 2013, 10:45:25 pm »
Един от най-важните въпроси засягащ всички ангажирани в сферата на науката и образованието е създаването на Оперативна програма "Наука и Образование“ . Засега официално съществува само идеен проект, с който мнозина не са съгласни.
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-10-13_conception.html
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/news-home/2012/12-10-13_Conception_OP-NOIR.pdf
Какъвто и да е идейният проект, мерките ще определят къде ще отидат средствата. А мерки засега няма.
Как да се подходи, за да насочим средствата от Оперативната програма наистина към наука и образование? Какво да се финансира?
« Последна редакция: Април 01, 2013, 09:13:36 am от administrator »

laftchiev

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 1
  • Профил
Re: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА
« Отговор #1 -: Април 01, 2013, 06:30:54 pm »
Предлагам да използваме мерките на проект на Когито, които са:

Приоритетни оси

Общ бюджет: 6218.2 млн. лв. до момента

Приоритетна ос 1:   Развитие на научни и научно-иновативни центрове
Общ бюджет: 1633 млн. лв.

Цел: Да се повиши институционалният капацитет за извършване на научна и иновативна дейност. Стимулирането на успешните научни институции и създаването на нови, с по-голяма иновативна насоченост са двата  основни типа практически действия. Повишаване качеството на научните разработки, като се подобрят условията на работа на хора, занимаващи се с наука и се задълбочат връзките между учените и съответно между групите по света. Инвестициите в тази област ще допринесат за създаването на благоприятна среда за професионална реализация на младите хора и за засилване на връзките между научните звена и научните центрове.

   Мярка 1.1:   Подпомагане изграждането и обновяване на лабораториите към                           научните и научно-иновативните центрове.
1.1.1. Обновяване на апаратурата, лабораторното и помощното       оборудване на лабораториите.
1.1.2. Обновяване и ремонт на инфраструктурата на съществуващите лаборатории към научните и научно-иновативните центрове.
1.1.3. Строеж на нови научни, научно-иновативни центрове и лаборатории.

Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
Бюджет: 450 млн. лв.

   Мярка 1.2:   Изграждане на регионални научни и научно-иновативни центрове.
1.2.1. Изграждане на научни и научно-иновативни центрове в зависимост от спецификата на регионалната икономика.
1.2.2. Изграждане на научни и научно-иновативни центрове в значими за съответните райони висши училища (университети) и научно-изследователски организации.

Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации, заедно с общини и области.
Бюджет: 150 млн. лв.

   Мярка 1.3:   Осигуряване на достъп до научни бази данни и изграждане на информационна инфраструктура за обслужване на научната и иновативната дейност.
Цел: Подпомагане изграждането на база данни, свързана с българската наука и съответно резултатите от изследванията на български учени. Осигуряване на достъп до световни бази данни, което е необходимо за актуалността на изследването в този момент.
   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 140 млн. лв.

    Мярка 1.4:   Насърчаване на развитието на партньорски научни мрежи и съвместни лаборатории между висши училища, центрове за научни изследвания и бизнес организации. Подпомагане създаването на съвместни бизнес-научни партньорства за постигането и прилагането на научни и технологични постижения.
1.4.1. Развитие и изграждане на съвместни лаборатории между научни организации, иновативни центрове и висши училища.
1.4.2. Създаване и развитие на съвместни звена и лаборатории между научни и научно-иновативни центрове, висши училища (университети) от една страна и бизнес организации от друга.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 43 млн. лв.

   Мярка 1.5: Допълнително стимулиране на изследванията, инфраструктурата и човешкия потенциал според постиженията.
Цел: Насочване на нови ресурси към научните групи с най-високи постижения.  Пропорционално на генерираната, научно призната, реферируема научна продукция, постигната през последните 10 години, се предлагат грантове за всяко научно звено за стимулиране на изследователите.


   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 850 млн. лв.

Приоритетна ос 2:   Увеличаване на количеството и качеството на човешкия потенциал, зает в научната и научно-иновативниата сфера
Общ бюджет: 1045      млн. лв.

Цел: Дейностите, групирани тук имат за цел основни промени в подвижността на научните кадри у нас, условията при които те се подготвят и насочват за изследователи, начините по които се извършва обмен на научни кадри между научната и индустриална среда у нас. Тази ос възнамерява да обвърже развитието на научните кадри у нас с европейската и международната научна среда. Насочена е към подобряване на качеството на образователните услуги, респективно развитието на научния човешки потенциал.


   Мярка 2.1:   Подготовка на студентите за ползотворно участие в научни изследвания. 
      Създаване на условия за въвличане отрано на студентите в научни дейности и подпомагане тяхния професионален избор в областта на науката.
      
2.1.1. Изграждане на научни лаборатории на съвременно ниво в университетите, както и такива за докторантско (и на студенти) обучение в научните организации.
2.1.2. Програми за подпомагане на ранното въвличане на студентите в лабораторна работа.
2.1.3. Разработка и развитие на нови методи и програми на преподаване в университетите, висшите училища и по докторантски и студентски програми в научните организации.
2.1.4 Подпомагане на прилагането на ИКТ в преподавателската и научната дейност на университетите.

    Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 250 млн. лв.

   Мярка 2.2:   Мобилност.
      Цел: Осигуряване на финансов ресурс за раздвижване на обмена на учени в страната и между България и други страни, както от ЕС, така и извън него.

2.2.1. Финансиране на обмен на кадри с научни организации в ЕС.
2.2.2. Финансиране на обмен на кадри с водещи научни организации от страни извън ЕС.
2.2.3 Финансиране на обмен на кадри между научните и научно- иновативните центрове на територията на България.
2.2.4 Финансиране на обмен на кадри между научните центрове на територията на България (включително институти и университети) и фирми, държавни и общински институции.
2.2.5 Финансиране на обмен на кадри в лабораториите, научните центрове и научно-иновативните центрове в България.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 120 млн. лв.

   Мярка 2.3:   Интегриране и реинтегриране на научни кадри.
        2.3.1. Финансиране на лаборатории, в които започват работа чуждестранни учени през периода на адаптация.
          2.3.2. Финансиране на  лаборатории, в които започват работа утвърдени български учени (постдокторанти, доценти, професори).
          2.3.3. Финансиране на лаборатории, в които се завръщат български учени от дългосрочен престой (най-малко 3 години) в чужбина или защитили докторат в държави от ЕС.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 110 млн. лв.
 
   Мярка 2.4:   Подкрепа за научна дейност на млади учени и тяхната ранна научна самостоятелност.
Цел: Подкрепата на ранната научна самостоятелност дава възможност на младите учени да започнат да се утвърждават още в началото на изследователския си път. Засилване  интересът на младите хора към реализация в сферата на науката и повишаване качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите, постдокторантите, специализанти и млади учени.

      2.4.1. Подпомагане на научната дейност на студенти, докторанти и постдокторанти (включително и с проекти ръководени от тях).
2.4.2 Подкрепа на участието на млади учени в научни форуми, като международни школи, конференции, симпозиуми и други.
2.4.3 Поощряване на публикационната активност на студенти, докторанти и постдокторанти.
2.4.4. Персонално, ежегодно финансиране за закупуване на оборудване, литература, консумативи (вкл. компютри и софтуер) и др.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 105 млн. лв.

   Мярка 2.5:   Подпомагане на процеса на разпространение на получените резултати.
Цел: Стимулирането на обмена на научни знания повишава качеството, разпознаваемостта и използваемостта на научния продукт.
2.5.1. Подпомагане на организирането на национални и международни научни форуми (конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, летни училища).
2.5.2. Стимулиране и подпомагане на публикации на високо научно ниво.
2.5.3. Подпомагане на български научни издания и създаване на български научни бази данни.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 45 млн. лв.

   Мярка 2.6:   Подкрепа за създаването и участието в международни клъстери и транснационални мрежи от висши училища и научни институти. Подпомагане на участието на български научни институции в Европейски научни мрежи и конкурси.
      Подпомага изплащането на вноски за участието в международни центрове и мрежи, както и съфинансирането по европейски проекти.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 265 млн. лв.

   Мярка 2.7:   Подпомагане на обучението и кариерното развитие на млади изследователи. Осигуряване на дългосрочна подкрепа на докторантски, пост-докторантски и специализантски програми на конкурсен принцип.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 120 млн. лв.

   Мярка 2.8:   Подпомагане на кариерното израстване и повишаване на квалификацията на учените.
      Покрива необходимостта от финансиране на обучението на учени след дипломиране и след защита на дисертация, както и усилията по постигането на резултати и оформянето на постижения, предназначени за доказване на хабилитация.
2.8.1. Стимулиране на правенето на хабилитационни трудове и изследвания нужни за хабилитация.
2.8.2. Допълнителна квалификация на научните кадри (вкл. квалификационни програми).

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 30 млн. лв.

Приоритетна ос 3: Провеждане на изследователска и развойна дейност на високо ниво
Общ бюджет: 840 млн. лв.

Цел: Постигане висока успеваемост при върховите научни и развойни идеи.  Директното подпомагане на изследователски и развойни дейности, с цел постигането на възможно най-добри резултати. Необходимост от финансиране на пробиви в българската научно-развойна среда. Подобряване възможността за осъществяване на хиляди добри изсредователски идеи през програмния период и създаване на условия за прилагането им.

   Мярка 3.1:   Създаване на центрове за върхови научни изследвания (centers of excellence).
      Центровете за върхови постижения се създават към научни организации, в които нивото на научната работа позволява сериозни научни скокове, изискващи допълнително: сгради, апаратура, финансов ресурс, човешки и организационен потенциал.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 210 млн. лв.

   Мярка 3.2:   Повишаване на компетентността на изследователите в областта на защитата на интелектуалните права и патентоването.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 5 млн. лв.

   Мярка 3.3:   Разработване на специфична научна и научно-технологична апаратура за нуждите на изследователската дейност.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 160 млн. лв.

      3.3.1:   Разработка на измерителна, научна и технологична апаратури, оборудване и прибори, подпомагащи материално научната и развойна инфраструктура. Необходимо е да се включат и средства за оборудване на български лаборатории с прототипи на тези прибори.

   Допустими бенефициенти: Български фирми, научни и университетски организации
   Бюджет: 210 млн. лв.

   Мярка 3.4:   Финансиране рискови изследвания.
Рисковите изследвания се определят като  изследвания свързани с интересни идеи, навлизащи в области далеч извън познатото или приложното, без предварителна гаранция за бъдещите научни резултати. Провеждането им е изключително важно за  познавателният напредък на човечеството, както и за създаването на големи скокове в технологиите.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации, учени, изобретатели, фирми.
   Бюджет: 110 млн. лв.

   Мярка 3.5:   Създаване и развитие на национални интердисциплинарни изследователски групи, обединяващи учени от различни организации.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации
   Бюджет: 15 млн. лв.

   Мярка 3.6:   Създаване на фонд за финансиране на патентоването и сертифицирането на българските научни изследвания и изобретения.
   Този фонд поема разходите за патенти на български изобретатели у нас и в чужбина, както и подпомага български фирми за патентоване на изобретения и поддръжка на патенти. Подпомага сертифицирането на лаборатории за различни дейности (напр. измервателни). Подпомага създаването на сертификационни органи, фирми и организации по различни стандарти, свързани с развойната дейност и внедряването.
   Допустими бенефициенти: Фирми, учени, изобретатели, български научни и университетски организации
   Бюджет: 130 млн. лв.

Приоритетна ос 4:   Създаване и стимулиране на високотехнологични и иновативни предприятия
Общ бюджет: 1590.2 млн. лв.

 Цел: Възможност за създаване и развитие на високотехнологични и иновативни предприятия и последващо внедряване на високи технологии и изобретения. Специално внимание е обърнато на спин-офф стратегия за прилагането на изследователските постижения директно в практиката.

   Мярка 4.1:   Създаване на нормативна уредба, свързана със стартиране на високотехнологични предприятия и спин офф центрове.
   
   Допустими бенефициенти: МОМН, МИЕ, БАН, Софийски Университет, КРИБ, СК, БТПП, СБУ и други държавни, научни и индустриални организации.
   Бюджет: 0,2 млн. лв.

   Мярка 4.2:   Подпомагане на стартиращи високотехнологични предприятия и спин офф центрове (предприятия).
4.2.1. Подпомагане на стартиращи високотехнологични фирми, инициирани от учени и изобретатели.
         Снабдява с начален бюджет съвместни предприятия на фирми и академични институции с цел осъществяването на високотехнологичен бизнес. Инициативата е на академичните учени и изобретатели.

   Допустими бенефициенти: Български учени и изобретатели
   Бюджет: 300 млн. лв.

4.2.2. Подпомагане на стартиращи високотехнологични предприятия, основани от научни институции, университети от една страна и фирми, държавни или общински организации от друга.
  Снабдява с начален бюджет съвместни предприятия на фирми и академични институции с цел осъществяването на високотехнологичен бизнес. Инициативата е на самите институции и фирми.

   Допустими бенефициенти: Български научни и университетски организации, заедно с  фирми, държавни или общински организации
   Бюджет: 250 млн. лв.

4.2.3. Създаване на нови и подпомагане на съществуващи центрове-инкубатори за стартиращи фирми.

   Бюджет: 350 млн. лв.

   Мярка 4.3:   Внедряване на създадени в България изобретения, високи технологии и иновации.
4.3.1. Внедряване на български изобретения, високи технологии и иновации от фирми.
Подпомагане на инициативата на български фирми за издирването и внедряването на български изобретения и технологии.

   Бюджет: 390 млн. лв.

4.3.2. Внедряване на български изобретения, високи технологии и иновации от учени и изобретатели.
Подпомагане на инициативата на изобретатели и учени с бюджет за внедряване на тяхните изобретения и технологии.

   Бюджет: 300 млн. лв.


Приоритетна ос 5:   Образование за наука и иновации и иновации за качествено образование
Общ бюджет: 760 млн. лв.

Цел: Връзка на средното и висшето образование с научно-развойната среда. Двете посоки, в които оста действа са: насочване и подготовка на студенти и ученици за научна дейност и използване на последни научни постижения за по-добро обучение. Значението на дейностите по тази ос е критично за създаването на успешна научно-развойна система в България. Резултатите от изследванията по PISA  показват силна неподготвеност за създаването на бъдещи научни кадри у нас. Без преодоляването на тези проблеми, всяко развитие на българската научна система е без смисъл, поради липсата на потенциал за развитието ù. Успешното изпълнение на тази ос ще обърне тенденциите в развитието на кадровата политика в науката у нас.

   Мярка 5.1:   Наука и иновации в училище.
Бюджет: 200 млн. лв.

   Мярка 5.2:   Нови методи на обучение.
Цел: Насърчаване разработването на методи и подходи близки до нивото на възприемчивост на съответната възрастова група с цел по-доброто разбиране на процесите и съответните логически връзки. Въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.
      5.2.1: Създаване на система от разнообразни грантове за разработка на апаратура за обучение, методики, извънкласни занимания и други. Финансиране на малки фирми, институти, университети за разработка на софтуер, хардуер за обучение на децата в природните науки и хуманитаристиката.
Бюджет: 200 млн. лв.

   Мярка 5.3:   Осигуряване на образователният и научно-изследователският  процес.
5.3.1:   Изграждане на учебни кабинети, образователни лаборатории и работилници в училищата.
5.3.2. Осигуряване на библиотеките с допълнителни ресурси.
5.3.3: Цифровизация на информацията съдържаща се в обществените библиотеки, музеите, читалищата и др. и предоставяне на възможност за широк обществен достъп до информацията чрез съвременните комуникационни средства.
5.3.4:   Изграждане на електронна мрежа за достъп на данните от описаните в 5.3.3 информационни центрове и съществуващите библиотеки.
5.3.5:   Изграждане и обновяване на учебно-изследователски лаборатории във висшите училища.
Бюджет: 300  млн. лв.

   Мярка 5.4:   Осигуряване на образователните и научните институции със съвременни ИКТ  и софтуер.
Цел: Да спомогне за ефективното използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието.
      5.4.1:   Създаването на информационни и технологични центрове за обслужване на всички ИТ задачи, дигитализация на учебното и научното съдържание, съхранение на научни данни, портали за публикуване на резултати от изследователска дейност.
5.4.2. Осигуряване със съвременен софтуер на образователната и научната дейност
Бюджет: 60 млн. лв.

Приоритетна ос 6:   Техническа поддръжка
Общ бюджет: 50 млн. лв.

Цел: Да осигури финансова подкрепа за управление на Оперативна програма „Наука 2014-2020“. Организиране на процес на мониторинг, който да гарантира прозрачното,  ефективно и в съответствие със закона използване на финансовите средства разходвани по оперативната програма. Финансовите средства по тази ос ще бъдат отпускани само на институции заети с прилагането и управлението на оперативната програма.

Мярка 6.1. Подкрепа за наемане на служители във властите заети с управление, прилагане, наблюдение, оценяване и контрол.
Мярка 6.2. Обучение и повишаване на квалификацията на служителите заети заети с управление, прилагане, наблюдение, оценяване и контрол.
Мярка 6.3. Разходи за управление и оценка на резултатите.
   6.3.1. Подбор и оценка на проекти по оперативната програма.
   6.3.2. Контрол на изпълнението.
   6.3.3.Организиране на срещи, конференции, журита.
   6.3.4. Подкрепа на анализи и проучвания свързани с управлението и изпълнението на оперативната програма.
   6.3.5. Фианасиране на помощ от чуждестранни експерти.

Мярка 6.4. Оборудване, компютри и софтуер за дейностите по тази приоритетна ос.
Мярка 6.5. Финансиране на дейности по архивиране на документи.
Мярка 6.6. Финансиране на дейности по наемане на помещения, тяхната адаптация и поддръжка за дейностите по тази приоритетна ос.

administrator

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 18
  • Профил
Re: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА
« Отговор #2 -: Май 07, 2013, 02:26:43 pm »